Schudzeef

Schudzeef met 2 fracties. Mogelijkheid tot 3.  Hier wordt soep gescheiden, de vaste van de vloeibare delen. Bovendien wordt het blik met een magneetband weggenomen.